sign

ABALog

Logopedsko-audiološka ordinacija Bihać

Kontakt

ABA terapija - primijenjena analiza ponašanja (Applied Behavior Analysis ABA) u tretmanu autizma i tretmanu nepoželjnih oblika​ ponašanja


▪️ re/habilitacija slušanja i govora kod osoba oštećenog sluha, govora i jezika
▪️ terapija govorno-jezičnih poremećaja
▪️ terapija disfagija (poremećaji gutanja)
▪️ terapija nakon laringektomije
▪️ terapija afazija
▪️ patronažne posjete 

ABALog Logopedsko-audiološka ordinacija Bihać pruža usluge ABA terapije od strane akreditovanog i registriranog bihevioralnog terapeuta u suradnji sa bihevioralnim analitičarima u USA i RH.

Neophodna je rana identifikacija i pravovremena intervencija komunikacijskih teškoća i nepoželjnih oblika ponašanja.

Primijenjena analiza ponašanja

▪️ ABA (Applied Behavior Analysis) je nauka o definiranju, mjerenju i modifikaciji svakodnevnog ponašanja.

▪️ ABA (primijenjena analiza ponašanja) je vrsta terapije koja može poboljšati društvene, komunikacijske i vještine učenja kroz strategije potkrepljivanja.

▪️ Mnogi stručnjaci smatraju ABA metodu zlatnim standardom tretmana djece s poremećajem iz autističnog spektra (ASD) ili s drugim razvojnim teškoćama.

▪️ Jednostavna je, ali ima opsežne aplikacije.

▪️ Uvedena prije više od 50 godina ABA je postala vodeći tretman za razvojne i bihevioralne smetnje i to zato što ima sustavne i moćne alate koji pomažu osobama da promjene svoje ponašanje na dugotrajan i pozitivan način.

▪️ ABA terapiju provode terapeuti koji su akreditovani od strane BACB komore (Behavior Analyst Certification Board) za provođenje ABA terapije samostalno ili pod supervizijom.

▪️ U Bosni i Hercegovini postoje samo dva registrirana i certificirana terapeuta za provođenje ABA terapije koji rade pod supervizijom ili samostalno.

Kontaktirajte nas

Ceravačka brda 118,Bihać

062 552 228

Pon-pet: 16 - 20 h